Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Com a conseqüència de la modificació del codi tècnic de l’edificació aprovada pel Reial Decret 450/2022, s’actualitza:

Guia d’Aplicació de DB HE 2019
Aquesta edició incorpora nous apartats i en particular: la nova secció HE6 d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la producció elèctrica renovable a edificis d’ús residencial i l’alternativa de compliment de la transmitància tèrmica global en base a la demanda energètica. A més, se n’han incorporat nombrosos exemples.

Veure document

Eina Unificada per a la verificació del DB-HE 2019
Aquesta versió inclou novetats de l’actualització de juny de 2022 del DB-HE i millores en l’ús de sistemes de substitució, ja també utilitzables a petit terciari.

Descarregar