Consulta pública. Implantació d’Energies Renovables a Catalunya.

El Govern de Catalunya sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d’Energies Renovables a Catalunya.

Aquest Pla tindrà com a objectiu garantir un desplegament ordenat de les energies renovables a Catalunya, de manera que s’assoleixi un model energètic basat en aquestes energies i, al mateix temps, es faci de m´sanera compatible amb altres criteris –urbanístics, ambientals o paisatgístics, entre d’altres-, s’eviti la concentració d’instal·lacions en determinades zones, es preservin sols d’alt valor agrari i es faciliti la simplificació en la tramitació administrativa d’aquests projectes.

Es poden fer aportacions fins al 4 de juny a https://participa.gencat.cat

Més informació