CTE. Exemple III. Habitatge col•lectiu en alçària. Guia d’aplicació DB HE 2019.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) ha publicat el tercer exemple pràctic d’una sèrie que mostra l’aplicació del DBHE amb l’ordre lògic que requereix elaborar un projecte d’edificació, presentant les casuístiques més habituals i escombrant diferents usos edificatoris.

Veure document