Directrius bàsiques per a l’avaluació de riscos laborals.

L’empresa té l’obligació d’avaluar els riscos derivats del treball i d’adoptar les mesures necessàries. Per aquest motiu l’Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST) pública el document Directrius bàsiques per a l’avaluació de riscos laborals, amb el propòsit de guiar les organitzacions en el seu deure de fer l’ARL

Aquesta publicació estableix les directrius i bases conceptuals de l’avaluació de riscos laborals i analitza detalladament les diferents etapes del procés, tot això amb l’objectiu de dirigir-la de manera rigorosa, orientant-la cap al veritable valor tècnic i preventiu, a fi que serveixi per a la millora real i efectiva de les condicions de treball.

Veure document