El Consell de la Unió Europeu ha donat la seva aprovació definitiva a la Directiva relativa al carregador comú.

A partir del 2024 serà obligatori que tota una sèrie de dispositius electrònics, com ara telèfons mòbils, tauletes i auriculars, disposin d’un port USB tipus C.

Les noves normes s’aplicaran a una gran varietat de dispositius portàtils:
• telèfons mòbils,
• tauletes i llibres electrònics,
• càmeres digitals i videoconsoles,
• cascs, auriculars interns i altaveus portàtils,
• ratolins i teclats sense fil,
• sistemes portàtils de navegació.

A més, tots els ordinadors portàtils també es veuran afectats per aquestes noves normes 40 mesos després de l’entrada en vigor de la Directiva.

Un cop els presidents del Parlament Europeu i del Consell hagin signat l’acte legislatiu, aquest es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea i entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació. Les noves disposicions s’aplicaran al cap de 24 mesos de la seva entrada en vigor.

Més informació