Entra en vigor el nou Reglament d’Equips a Pressió.

Amb la nova entrada en vigor el 2-1-2022 del Reglament de seguretat per a instal·lacions d’equips apressió (RD 809/2021), el Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme ha publicat les Guies interpretatives del reglament.