Guia per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de Treball.

L’INSST ha actualitzat la Guia per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball.

Aquesta darrera edició substitueix la publicada el 2011. Incorpora els canvis normatius que han tingut lloc al llarg d’aquests darrers anys, que afecten la comercialització i la utilització dels equips de treball, s’aclareixen algunes qüestions que s’han plantejat en relació amb els usos prohibits i no previstos dels equips de treball, el compliment de les disposicions generals de l’annex I i la formació requerida per a la utilització.

Veure guia