Guia per a l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental de projectes de plantes solars fotovoltaiques.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica la Guia per a l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental de projectes de plantes solars fotovoltaiques i les infraestructures d’evacuació.

L’objecte d’aquesta guia és facilitar, tant a promotors com a consultors, orientacions tècniques per a l’elaboració dels estudis d’impacte ambiental d’instal·lacions solars fotovoltaiques de la màxima qualitat, ja que això incrementa la protecció del medi ambient i millora l’eficàcia de la avaluació d’impacte ambiental.

Veure document