Guia professional de tramitació de l’autoconsum.

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) actualitza la guia professional de tramitació de l’autoconsum.

Aquesta versió incorpora les darreres modificacions normatives de la regulació de l’autoconsum com els coeficients de repartiment variables en autoconsum col·lectiu, la flexibilització de condicions a l’autoconsum a través de xarxa i la eliminació d’avals en els tràmits d’accés i connexió fins a 100Kw.

També s’amplia el detall dels tràmits relatius a les notificacions operacionals i els exemples de connexió.

Finalment, incorpora els darrers procediments administratius posats en marxa per les comunitats autònomes per autoritzar i legalitzar les instal·lacions d’autoconsum.

Veure document