IDAE actualitza la guia professional de tramitació de l’autoconsum.

En aquesta versió de la Guia, es destaquen les noves possibilitats que s’obren a l’autoconsum gràcies a l’autoconsum col·lectiu a través de xarxa, que si es connecta a la xarxa interior d’un dels consumidors associats i els consums auxiliars són menyspreables permetrà que aquests accedeixin a sistema de compensació simplificada.

A més s’amplien els exemples de compensació per incloure aquestes opcions a través de xarxa i es completen alguns procediments i recomanacions.

S’incorporen els últims procediments administratius engegats per les comunitats autònomes per autoritzar i legalitzar les instal·lacions d’autoconsum, gràcies a la col·laboració de EnerAgen i de les comunitats autònomes. (Models  per emplenar)

Veure guia