Jornada Online. Ajuts a projectes destinats a reduir el consum d’aigua en establiments que prestin serveis d’allotjament turístic.

El proper dimecres 13 de març els Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) celebrarà una jornada online per donar a conèixer el següent ajut:

  • Ajuts a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que prestin serveis d’allotjament turístic.
    Aquesta línia s’obrirà amb caràcter d’urgència durant la primera quinzena de març. Un cop obert el tràmit, els interessats només tindran 15 dies naturals per completar-lo indicant les dades de la persona sol·licitant dels ajuts (titular o explotadora), la identificació de l’establiment on es volen realitzar les actuacions, la relació d’actuacions previstes per reduir el consum d’aigua i un import total estimat de les actuacions previstes incloent tots els altres costos necessaris (projecte tècnic, direcció facultativa, etc.).

    En data 12-03-2024 es publica l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia

La sessió comptarà amb les explicacions de les responsables de la Direcció General de Turisme: Gemma Caramazana Esteve, Tècnic jurista de la coordinació de programes, Elisa Guerra Novau, enginyera industrial i M. Elena Pla Cuyàs, arquitecta.

Dades jornada:
Dimecres, 13 de març a les 16 h
Modalitat: Videoconferència
Inscripcions