La Generalitat de Catalunya sotmet a informació pública diversos projectes.

En data 31-05-2024 el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica els anuncis pel qual el Departament d’Interior sotmet a informació pública els següents projectes:

  • Projecte d’ordre per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
    Al motiu de la petició, s’hi ha d’indicar “Al·legacions al Projecte d’Ordre per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis”, i s’ha d’indicar també que la petició s’adreça a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Es poden presentar mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (carrer Diputació, 355, Barcelona), o telemàticament mitjançant el formulari de petició genèrica disponible a Tràmits Gencat.
  • Projecte d’ordre per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE).
    Al motiu de la petició, s’hi ha d’indicar “Al·legacions al Projecte d’ordre per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE)”, i s’ha d’indicar també que la petició s’adreça a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Es poden presentar mitjançant un escrit (carrer Diputació, 355, Barcelona), o telemàticament mitjançant el formulari de petició genèrica disponible a Tràmits Gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
  • Projecte d’ordre per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
    Al motiu de la petició, s’hi ha d’indicar “Al·legacions al Projecte d’Ordre per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).”, i s’ha d’indicar també que la petició s’adreça a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Es poden presentar mitjançant un escrit (carrer Diputació, 355, Barcelona), o telemàticament mitjançant el formulari de petició genèrica disponible a Tràmits Gencat