Llei d’habitatge.

En data 25-05-2023 es publica al BOE Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge.

Aquesta llei té per objecte regular les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals relacionats amb l’habitatge i, en particular, el dret a accedir a un habitatge digne i adequat i al gaudi de aquesta en condicions assequibles, atenent el compliment del que disposen els instruments internacionals ratificats per Espanya i respectant en tot cas les competències de les comunitats autònomes i, específicament, les que tenen atribuïdes en matèria d’habitatge.

La Llei entrarà en vigor el 26-05-2023.

Veure document