Mètodes d’avaluació de riscos derivats de la manipulació manual de càrregues.

L’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) ha publicat el document Mètodes d’avaluació de riscos derivats de la manipulació manual de càrregues.

La manipulació manual de càrregues és una tasca que és present a multitud de sectors productius i aquest document té com a objectiu exposar els principals mètodes d’avaluació dels riscos de la manipulació de càrregues i determinar quin és el més adequat segons les diferents situacions de manipulació que es puguin trobar a l’entorn laboral.

Veure document