Nota aclaridora per a l’aplicació del RITE.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica una Nota aclaridora per a l’aplicació del Reial Decret 178/2021 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).

Veure document