Nou Reglament sobre els gasos fluorats amb efecte hivernacle.

En data 20-02-2024, la Unió Europea publica el Reglament UE 2024/573 sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, pel qual es modifica la Directiva (UE) 2019/1937, i es deroga el Reglament UE 517/2014.

Aquest Reglament:
a) estableix normes sobre la contenció, l’ús, la recuperació, el reciclatge, la regeneració i la destrucció dels gasos fluorats d’efecte hivernacle i sobre les mesures d’acompanyament connexes, com ara la certificació i la formació, que inclou la manipulació segura de els gasos fluorats amb efecte d’hivernacle i de substàncies alternatives que no són fluorades;
b) imposa condicions a la producció, la importació, l’exportació, la introducció al mercat, el subministrament i l’ús posteriors dels gasos fluorats d’efecte hivernacle i de determinats productes i aparells que contenen gasos fluorats d’efecte hivernacle o el funcionament dels quals depèn d’aquests gasos;
c) estableix condicions a determinats usos de gasos fluorats amb efecte d’hivernacle;
d) estableix límits quantitatius per a la introducció al mercat d’hidrofluorocarburs;
e) estableix normes sobre notificació

Veure document