Nou Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

En data 20-02-2024, la Unió Europea publica el Reglament UE 2024/590 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó, i pel qual es deroga el Reglament CE 1005/2009.

El present Reglament estableix normes sobre la producció, importació, exportació, introducció al mercat, emmagatzematge i posterior subministrament de substàncies que esgoten la capa d’ozó, així com sobre el seu ús, recuperació, reciclatge, regeneració i destrucció, i sobre la notificació de informació sobre aquestes substàncies i sobre la importació, exportació, introducció al mercat, posterior subministrament i ús dels productes i aparells que contenen substàncies que esgoten la capa d’ozó o el funcionament de les quals depèn.

Veure document