» Nova Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis

En data 08-05-2024 s’ha publicat la nova Directiva UE 2024/1275 del Parlament Europeu i del Consell, de 24-04-2024, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, (refosa), (Text pertinent)

Aquesta legislació estableix el marc perquè els Estats membres redueixin les emissions i l’ús d’energia als edificis de tota la UE, des de les llars i els llocs de treball, fins als centres d’ensenyament, els hospitals i altres edificis públics. Així, es contribuirà a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. La Directiva revisada estableix objectius ambiciosos per reduir el consum global d’energia dels edificis a tota la UE, tenint en compte les especificitats nacionals. Deixa en mans dels estats membres decidir les mesures que adoptaran i els edificis als quals aquestes s’aplicaran. A més, impulsarà la demanda de tecnologies netes a Europa i crearà ocupació, inversió i creixement.

Cada Estat membre adoptarà la seva pròpia trajectòria nacional per reduir el consum mitjà d’energia primària dels edificis residencials en un 16% d’aquí al 2030, i en un 20-22% de cara al 2035. En el cas dels edificis no residencials, s’hauran de renovar el 16% dels edificis menys eficients d’aquí a 2030 i el 26% dels edificis menys eficients d’aquí a 2033. Els Estats membres tindran la possibilitat d’eximir aquestes obligacions a determinades categories d’edificis residencials i no residencials , com els edificis històrics o les residències de vacances. Es donarà suport als ciutadans en els seus esforços per millorar les llars. La Directiva exigeix ​​la creació de finestretes úniques per a l’assessorament sobre renovació d’edificis, i les disposicions sobre finançament públic i privat faran que la renovació sigui més assequible i viable.

La Directiva impulsarà la independència energètica d’Europa, d’acord amb el Pla REPowerEU, en reduir el nostre ús de combustibles fòssils importats. La Directiva revisada farà que “zero emissions” sigui la norma per als nous edificis. Tots els edificis residencials i no residencials nous han de generar zero emissions in situ procedents de combustibles fòssils: a partir del 01-01-2028 en el cas dels edificis de propietat pública, i a partir del 01-01-2030 en el cas de tots altres edificis nous, amb possibilitat d’exempcions específiques. La Directiva reforçada conté noves disposicions per eliminar progressivament els combustibles fòssils de la calefacció als edificis i impulsar el desplegament d’instal·lacions d’energia solar, tenint en compte les circumstàncies nacionals. Els Estats membres també hauran de garantir que els nous edificis estiguin preparats per a l’energia solar. A partir del 01-01-2025 no es concediran subvencions per a la instal·lació de calderes independents alimentades amb combustibles fòssils. D’altra banda, s’impulsarà l’adopció de la mobilitat sostenible, gràcies a les disposicions sobre precablejat, els punts de recàrrega elèctrica i les places d’aparcament per a bicicletes.

Un altre aspecte previst a la Directiva revisada és el d’una millor planificació de les renovacions i el suport tècnic i financer, que seran crucials per activar una onada de renovació a tota la UE. Per lluitar contra la pobresa energètica i reduir les factures energètiques, les mesures de finançament hauran d’incentivar i recolzar les renovacions i orientar-se, en particular, als clients vulnerables i als edificis menys eficients, en els quals es troba una proporció més gran de llars en situació de pobresa energètica.

Més informació al blog de normativa

Veure document