Nova Guia d´Implementació de Sistemes de Gestió de l´Energia basats en ISO 5000:2018

La Agencia de Sostenibilidad Energética ha publicat la primera edició de la Guia d´Implementació de Sistemes de Gestió de l´Energia basats en ISO 50001:2018.

Els continguts de la present guia estan presentats segons el cicle de millora contínua: Planificar, Fer, Verificar i Actuar, amb la finalitat de comptar amb una seqüència lògica de les tasques a desenvolupar per implementar i mantenir un SGE. Aquesta guia no reemplaça l’ús dels textos oficials de la Norma ISO 50001, sinó que és una eina complementària.

Veure guia