Nova Llei de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació en edificis.

En data 15-06-2022 es publica al BOE la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El greu deteriorament del parc edificatori i de l’habitatge en particular, i la necessitat d’adoptar mesures d’aplicació immediata per revertir aquesta tendència constitueix el primer motiu que justifica l’extraordinària i urgent necessitat de les mesures incloses a la llei, que inclouen mesures al àmbit de la fiscalitat, millores en el règim de les comunitats de propietaris i en l’establiment de mesures en l’àmbit del finançament a les actuacions de rehabilitació, entre d’altres. Per poder dur a terme les inversions de rehabilitació edificatòria, així com les fites marcades al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, calen les mesures extraordinàries que garanteixin l’execució de les actuacions al parc edificatori. Aquestes modificacions tenen caràcter urgent, ja que per poder iniciar-se les actuacions cal l’oferta que es genera a través de la posada en marxa del contingut d’aquestes mesures.

Veure document