Nova versió de l’Eina Unificada LIDER-CALENER (HULC).

Aquesta versió facilita la verificació del CTE DB-HE 2019 i emet un informe per a la certificació energètica d’edificis. 

Descarregar