PERTE Economia circular

El 08-03-2022 el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic (MITECO), va aprovar el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) d’Economia Circular.

Un pla destinat a accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de primeres matèries que pretén donar compliment als objectius continguts a l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular per a l’any 2030 i posicionar Espanya com a referent internacional en la gestió , reciclatge i reutilització de residus.

El projecte fixa ajuts de 492 milions d’euros i mobilitzarà recursos superiors als 1.200 milions fins al 2026 per allargar el cicle de vida útil de béns i productes i reduir l’empremta ecològica de l’economia espanyola.