Recomanacions per a la implementació de l’Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica al sector de l’edificació a Espanya (ERESEE) 2020.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha publicat el document “Recomanacions dels grups de treball per a la implementació de l’Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica al sector de l’edificació a Espanya (ERESEE) 2020”.

El document recull les conclusions de les reunions celebrades pel Grup de Treball Tècnic Interministerial, el Grup de Treball Tècnic amb les comunitats autònomes, el Grup de Treball Tècnic amb Entitats Locals i el Grup de Treball amb Agents del Sector, i persegueix promocionar la posada en marxa de les mesures identificades a l’ERESEE per a un parc immobiliari eficient energèticament i descarbonitzat abans del 2050.

Veure document