Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió.

El BOE publica el llistat de normes de la instrucció tècnica complementària ITC-LAT-02 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió.

Veure més