Reglamentació de vehicles

La Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial actualitza el codi electrònic de la reglamentació de vehicles.

Aquest codi sobre Reglamentació de vehicles conté la selecció i ordenació de les principals normes nacionals aplicables a aquest sector.

Veure document