Revisió de la guia tècnica d’aplicació del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).

Aquesta guia tècnica incorpora el Reial Decret 298/2021 que modificava diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial, amplia aclariment sobre les inspeccions periodifiques i altres canvis menors.

Veure document