Ajuts. Programa NEOTEC Dones emprenedores

Convocatòria per a l’any 2022 del procediment de concessió d’ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores liderades per dones (Programa NEOTEC Dones Emprenedores).

La nova convocatòria s’emmarca en la iniciativa NEOTEC del CDTI , organisme depenent del Ministeri de Ciència i Innovació. Aquest programa té com a objectiu finançar la creació d’empreses de base tecnològica amb vocació de creixement, contribuint a emprendre i accelerant la transferència de coneixement des d’organismes de recerca públics i universitats.

En concret, NEOTEC Dones Emprenedores impulsarà nous projectes empresarials que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Podran rebre els ajuts projectes d’un o dos anys de durada en qualsevol àmbit tecnològic i sectorial. L’òrgan d’administració de l’empresa ha d’estar integrat majoritàriament per dones i han de tenir la majoria del capital social de l’empresa o una participació rellevant al projecte objecte de l’ajuda.

Les subvencions podran assolir fins al 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria començarà el dia 17 de febrer del 2022 i finalitzarà el dia 19 d’abril del 2022.