Continue reading...

Informe: ‘Circular Economy. Principles for Building Design’

El document s’alinea amb el llançament de Nivell (s), un marc d’informació voluntària per millorar la sostenibilitat dels edificis. En particular, aquest document contribueix a Nivell(s) Macroobjectiu 2: Recursos eficients i cicles de vida circular dels materials. Aquest macroobjectiu està relacionats amb la reducció de residus, l’optimització de l’ús de materials i la reducció dels impactes ambientals dels dissenys i les opcions de material al llarg del cicle de vida. Veure més

Continue reading
Continue reading...

Reial Decret-llei 23/2020. Mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica

Estableix una sèrie de mesures per impulsar, de forma ordenada i ràpida, la transició energètica cap a un sistema elèctric 100% renovable i afavorir la reactivació econòmica en línia amb el Pacte Verd Europeu. La norma elimina barreres per al desplegament massiu de fonts renovables, defineix nous models de negoci i fomenta l’eficiència energètica, entre d’altres qüestions. Amb això, i en el context de la recuperació després del COVID-19, s’estableix un marc estable que permetrà…

Continue reading
Continue reading...

Reial Decret 542/2020. Modifica i deroga diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial

Deroga diverses disposicions que establien l’homologació de determinats productes industrials o que es refereixen a matèries que han passat a quedar regulades per reglaments europeus, i que requereixen una derogació expressa. Així mateix, es procedeix a modificar altres disposicions a fi d’adaptar i millorar el marc normatiu actual en matèria de seguretat industrial. Veure més

Continue reading