Catalunya. Documentació dels organismes de control als establiments afectats per la normativa d’accidents greus.

Es publica la Instrucció DGI 3/2021 sobre les avaluacions de documentació que han de fer els organismes de control als establiments afectats per la normativa d’accidents greus a Catalunya, així com el procediment que han de seguir per a la seva realització.

Aquesta instrucció estableix els tràmits en els quals els titulars dels establiments han d’aportar una avaluació de documentació feta per un organisme de control, així com el procediment que cal seguir per a la seva realització.

Veure Instrucció