CTE. Guia aplicació del DB-HE 2019

L’objectiu d’aquesta Guia és facilitar l’aplicació del nou DB-HE recollit en el Reial Decret 732/2019, de 20-12-2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006.

Aquesta guia ve a completar el conjunt de documents tècnics d’ajuda que responen a l’estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de facilitar l’aplicació de la reglamentació de l’edificació i ampliar el seu coneixement entre el personal tècnic que actua en el camp de l’edificació.

El document està pensat per als agents de l’edificació que vagin a aplicar el DB-HE o vulguin tenir un coneixement més profund en relació amb altres actuacions dins de l’àmbit de l’edificació diferents de la pròpiament projectual.

Veure guia