Desafiaments de la digitalització per a la seguretat i salut a la feina. L’emergència de riscos psicosocials i la feina de plataformes digitals.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat l’estudi Desafiaments de la digitació per a la seguretat i la salut en el Treball: L’emergència de riscos psicosocials i el Treball de plataformes digitals.

En aquest estudi es reflexiona en una de les noves formes d’organització del treball derivades de la digitalització que ha emergit en els darrers anys: el treball de plataformes digitals. Al llarg d’aquesta publicació es posa el focus d’atenció a l’impacte que aquesta dimensió, o àmbit de la transició digital, suposa per a la Seguretat i Salut en el Treball (SST), específicament indagant en els riscos psicosocials i descrivint diverses evidències sobre els factors o mecanismes que poden generar-los, en particular emfatitzant a l’estrès en el treball de plataformes a Espanya.

Veure document