Estudi Anàlisi d’estat actual de l’emmagatzematge darrere del comptador a Espanya.

L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) ha publicat l’estudi “Anàlisi d’estat actual de l’emmagatzematge darrere del comptador a Espanya“.

L’objectiu d’aquest informe és detallar la situació dels sistemes d’emmagatzematge que no es troben connectats a la xarxa de distribució, sinó que funcionen en l’àmbit domèstic, de petits negocis i de la indústria, i que són més petits.