Fonaments BIM per a la contractació pública.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha publicat el document Fonaments BIM a la contractació pública.

És un document que té com a objecte proporcionar els conceptes bàsics i divulgació de la metodologia Building Information Modellings (BIM) per a la introducció de BIM a la contractació pública de l’Administració General de l’Estat (AGE), els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents.

Veure document