S’actualitza la Guia professional de tramitació de l’autoconsum.

Aquesta versió (v4) incorpora les darreres modificacions legislatives de la regulació de l’autoconsum, com els coeficients de repartiment variables en autoconsum col·lectiu, la flexibilització de condicions a l’autoconsum a través de xarxa (qualsevol nivell de tensió) i l’eliminació d’avals als tràmits d’accés i connexió fins a 100kW.

A més, s’amplia el detall dels tràmits relatius a les notificacions operacionals i els exemples de connexió.

S’incorporen també els darrers procediments administratius posats en marxa per les comunitats autònomes per autoritzar i legalitzar les instal·lacions d’autoconsum.

Veure document