Nova versió de l’eina Unificada LIDER-CALENER (HULC)

La nova eina Incorpora com a novetats principals la correcció del càlcul de la càrrega d’il·luminació en modificar la potència instal·lada, la correcció de les hores fora de consigna a GT i la classificació correcta de les mitgeres.

Descarregar