Continue reading...

Reial decret llei 28/2020. Treball a distància.

Les relacions de treball a què és aplicable seran aquelles en què concorrin les condicions descrites en l’article 1.1 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015), que es desenvolupin a distància amb caràcter regular. Es regula el treball a distància que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim de el trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en…

Continue reading
Continue reading...

3/11 Taller de normativa de Seguretat Laboral, Instal·lacions, Medi Ambient i COVID-19.

Programa: – Sistemes de seguiment i actualització de disposicions legals i normativa tècnica. El cas de la normativa COVID: Seguretat Laboral, Instal·lacions i Medi Ambient. InfoCentre: DL Plus / NT Plus – Requisits legals derivats de les diferents normatives – Relació de normes que afecten processos i operacions de les empreses Gestió de serveis Processos de fabricació Organització logística Dirigit a: Responsables de sistemes de qualitat, medi ambient i seguretat, Facility managers, gerents i directors,…

Continue reading
Continue reading...

El CTE edita la guia Rehabilitació enfront al radó.

Aquest document de rehabilitació té com objectiu el de constituir una eina pràctica d’ajuda enfocada tant a l’usuari de l’habitatge com als agents que puguin participar en el procés tècnic de protecció enfront del radó d’edificis existents. La Guia es complementa amb una sèrie de fitxes independents que aprofundeixen en les intervencions concretes que es poden dur a terme o il·lustren casos reals. Veure guia

Continue reading
Continue reading...

IDAE actualitza la guia professional de tramitació de l’autoconsum.

En aquesta versió de la Guia, es destaquen les noves possibilitats que s’obren a l’autoconsum gràcies a l’autoconsum col·lectiu a través de xarxa, que si es connecta a la xarxa interior d’un dels consumidors associats i els consums auxiliars són menyspreables permetrà que aquests accedeixin a sistema de compensació simplificada. A més s’amplien els exemples de compensació per incloure aquestes opcions a través de xarxa i es completen alguns procediments i recomanacions. S’incorporen els últims…

Continue reading
Continue reading...

CTE. Guia aplicació del DB-HE 2019

L’objectiu d’aquesta Guia és facilitar l’aplicació del nou DB-HE recollit en el Reial Decret 732/2019, de 20-12-2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006. Aquesta guia ve a completar el conjunt de documents tècnics d’ajuda que responen a l’estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de facilitar l’aplicació de la reglamentació de l’edificació i ampliar el seu coneixement entre el personal tècnic que…

Continue reading
Continue reading...

Reial Decret 736/2020. Regula la comptabilització dels consums individuals en instal•lacions tèrmiques d’edificis.

S’estableixen els requisits i obligacions relacionats amb la comptabilització dels consums individuals de calefacció i refrigeració que han de complir les instal·lacions tèrmiques centralitzades dels edificis nous i existents, la determinació de el cost variable que correspon a cada unitat de consum completat amb un cost fix derivat de l’manteniment de les instal•lacions de l’edifici i de l’energia tèrmica irradiada destinada a escalfar les zones comunes de l’edifici, determinar els procediments que permetin comprovar el…

Continue reading
Continue reading...

Informe: ‘Circular Economy. Principles for Building Design’

El document s’alinea amb el llançament de Nivell (s), un marc d’informació voluntària per millorar la sostenibilitat dels edificis. En particular, aquest document contribueix a Nivell(s) Macroobjectiu 2: Recursos eficients i cicles de vida circular dels materials. Aquest macroobjectiu està relacionats amb la reducció de residus, l’optimització de l’ús de materials i la reducció dels impactes ambientals dels dissenys i les opcions de material al llarg del cicle de vida. Veure més

Continue reading
Continue reading...

Reial Decret-llei 23/2020. Mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica

Estableix una sèrie de mesures per impulsar, de forma ordenada i ràpida, la transició energètica cap a un sistema elèctric 100% renovable i afavorir la reactivació econòmica en línia amb el Pacte Verd Europeu. La norma elimina barreres per al desplegament massiu de fonts renovables, defineix nous models de negoci i fomenta l’eficiència energètica, entre d’altres qüestions. Amb això, i en el context de la recuperació després del COVID-19, s’estableix un marc estable que permetrà…

Continue reading
Continue reading...

Reial Decret 542/2020. Modifica i deroga diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial

Deroga diverses disposicions que establien l’homologació de determinats productes industrials o que es refereixen a matèries que han passat a quedar regulades per reglaments europeus, i que requereixen una derogació expressa. Així mateix, es procedeix a modificar altres disposicions a fi d’adaptar i millorar el marc normatiu actual en matèria de seguretat industrial. Veure més

Continue reading